Voor het realiseren van de doelstellingen is uiteraard geld nodig. Hiervoor zijn wij afhankelijk van onze achterban, dus van giften door mensen die ons in dit belangrijke werk willen steunen.

Geldwerving vindt op een aantal manieren plaats. 

• Een bloemengroet voor u is een bouwsteen voor Roemenië •  

Doe mee!

U betaalt € 4,75 per maand (behalve de maanden juli en augustus) of
eenmalig € 47,50 per jaar.

U ontvangt de 1e donderdag of vrijdag van de maand een fleurig veiling-vers boeket. U kunt het boeket ook bij iemand anders laten bezorgen. (Binnen de gemeente Elburg).

• Giften •

Jaarlijks kunt u een vaste donatie toezeggen. Hierbij is het mogelijk dat u een faktuur ontvangt. Ook kunt u de stichting machtigen een bepaald bedrag automatisch te incasseren van uw rekening.

• Sponsoring door stichtingen of verenigingen •

Wij mogen vaststellen dat een aantal stichtingen en verenigingen ons een zeer warm hart toedragen. Hiervoor zijn wij als stichting erg dankbaar.

• Huis aan huis collecte •

Jaarlijks krijgen wij van de Gemeente Elburg toestemming een huis aan huis collecte te organiseren.

Steun ons!

Stichting Elburg Bouwt Grenzeloos is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor u als donateur betekent dat, dat u uw giften volgens geldende regels mag aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.