DSCN6291 (Middel)

Stand van zaken en Roemeniëreis 2019

Stand van zaken

Graag willen we u even bijpraten over de stand van zaken van onze stichting Elburg Bouwt Grenzeloos. Het afgelopen jaar is er weer veel gedaan om aan geld te komen voor onze projecten in Roemenië. De zendingscommissie wijk Oost heeft onze stichting dit jaar ruim gesteund door acties te organiseren in de Oosterkerk op 15-16 maart. Zoals steigerzitten, gavenveiling, verkoop van boeken, plantjes, snacks en nog veel meer. Wat is het geweldig om samen iets te doen voor een goed doel. Ook de jaarlijkse diaconie collecte help ons geweldig. Soms komt er zo maar een gift van iemand of een organisatie. Natuurlijk, de Stichting zelf zit ook niet stil. Eens per maand worden er bloemen bezorgd bij mensen die aan deze actie deelnemen. Jaarlijks organiseren we de huis aan huis collecte in Elburg waaraan veel vrijwilligers meewerken. Jaarlijks worden onze cijfers gecontroleerd door een kascontrole commissie van de diaconie.

Reisverslag Roemeniëreis 13-19 september.

Diosig

Ons eerste bezoek hebben we gebracht aan ds. Bara Laszlo en zijn vrouw Andrea in Diosig. Het was heel fijn om elkaar weer te ontmoeten. Zoals u misschien al weet hebben we de gemeente van deze dominee een aantal jaren geholpen een kerkelijk centrum op te zetten voor ouderen en het jeugd werk en het verzorgen van maaltijden. Een prachtig project. Een vervolgproject voor een school van zigeuner kinderen blijft wel bestaan, maar zal naar verwachting nog wel twee jaar duren. Heel actueel was de vraag van ds. Laszlo of het mogelijk zou kunnen zijn de jongeren van Diosig en Elburg bij elkaar te brengen om samen te praten over hun geloofsleven. Deze dominee ziet ook de jongeren in zijn kerk weg blijven. Ook in onze steden en dorpen is dat zo. Graag wil hij hier met jonge mensen over praten. Wij hebben hem toegezegd dat we dat willen onderzoeken.

Misca

Het Samuëlhuis is een project dat we al heel veel jaren ondersteunen. Dit kindertehuis is echt de moeite waard om geholpen te worden. In 2003 zijn de eerste contacten gelegd. We hebben Lali en Csilla Bertalan ontmoet nadat het project in Valea Lui Mihai was gestopt en we op zoek zijn gegaan naar een vervolgproject. Dat werd Misca. Daar hebben we gezien hoe twee jonge mensen de zorg van de kinderen uit hun dorp op zich hebben genomen.

Er wonen nu ongeveer 20 kinderen intern en 15 extern, maar onder toezicht van Csilla en Lali. De maanden juli en augustus hebben de kinderen vakantie van school en zijn de kinderen thuis. In die periode komen ze nog weer een paar weken terug naar het Samuëlhuis en gaan ze samen op kamp. Deze twee weken zijn echt nodig anders zijn ze te lang thuis bij hun ouders en vallen ze weer terug in de oude gewoontes. En dat wil niemand.

Ook tijdens deze reis kon een bezoek aan Lali en Csilla niet ontbreken. Zij hebben een nieuwe kringloop winkel in gebruik genomen in het dorp. De opbrengst van dit winkeltje is voor het Samuëlhuis. Deze winkel wordt gehuurd. Het oude winkeltje naast het kindertehuis was lastig te bereiken voor bezoekers. De huur van dit pand is te veel en kopen is geen optie. Nu wij hebben aangegeven dat wij als stichting kunnen helpen kan Lali Bertalan zelf een oud pand kopen en restaureren. Afspraak is dan wel, dat er een notariële akte moet zijn. Zo als u weet is de opbrengst van de winkel bestemd voor het kindertehuis. Uiteraard houden wij u op de hoogte..

Groet namens Elburg Bouwt Grenzeloos

DSCN6254 (Middel) DSCN6251 (Middel) DSCN6252 (Middel) DSCN6250 (Middel) DSCN6291 (Middel) DSCN6290 (Middel) IMG_9942 (Middel) DSCN6306 (Middel) IMG_9911 (Middel) IMG_9874 (Middel) IMG_9871 (Middel) IMG_9930 (Middel) IMG_9921 (Middel)