Geen bloemen in april

Beste lezer,

Het spijt ons zeer maar door het coranavirus hebben wij besloten om geen bloemen te brengen in april. Voor deze maand wordt er dan ook geen geld afgeschreven. Voor de maanden hierna hebben wij nog geen besluit genomen. Ter zijner tijd zullen wij u hier over informeren. Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie. 

Met vriendelijke groet,

Elburg bouwt grenzeloos