EBG Algemeen

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal leden. Tenminste drie en maximaal dertien leden en is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De leden dienen de doelstelling van de stichting positief te onderschrijven. De leden ontvangen geen beloning, onkosten worden wel vergoed.

De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de stichting en ter controle aan de kerkenraad/diaconie van de Hervormde Gemeente Elburg.

Bestuurslid De heer Jan Prins
Bestuurslid De heer Rik Rorije
Bestuurslid De heer Cor Bouma
Bestuurslid

Mevrouw Henriƫtta Broekhuizen

Secretaris Vacature
Penningmeester

Mevrouw Erna van Deutekom

Voorzitter De heer Herman Holtrust
 

 

Onderstaand vindt u het beleidsplan voor de komende jaren. Daarnaast kunt u ook de financiĆ«le verantwoording van de afgelopen jaren inzien, welke is controleerd en goedgekeurd door de kerkenraad/diacone van de Hervormde Gemeente Elburg.

RSIN dan wel fiscaalnummer: 8097.46.773

Standaardformulier publicatieplicht

Standaardformulier publicatieplicht

Beleidsplan EBG 2017-2021

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2012