EBG Algemeen

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal leden. Tenminste drie en maximaal dertien leden en is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De leden dienen de doelstelling van de stichting positief te onderschrijven. De leden ontvangen geen beloning, onkosten worden wel vergoed.

De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de stichting en ter controle aan de kerkenraad/diaconie van de Hervormde Gemeente Elburg.

Bestuurslid De heer Jan Prins
Bestuurslid De heer Cor Bouma
Bestuurslid Mevrouw Henriƫtta Broekhuizen
Bestuurslid Mevrouw Carola Broekhuizen
Secretaris

Mevrouw Rianne Wubs

Penningmeester Mevrouw Erna van Deutekom
Voorzitter

De heer Herman Holtrust

 

Onderstaand vindt u de financiĆ«le verantwoording over het jaar 2015 welke is controleerd en goedgekeurd door de kerkenraad/diacone van de Hervormde Gemeente Elburg.

Financeel verslag 2015